A Letter to My Dead Girlfriend – Craiglist.Org Ad

A letter to my dead girlfriend

Ang sulat sa baba ay mula sa Craiglist.Org kung saan isang di nagpakilalang lalake ang sumulat sa kanyang pumanaw na kasintahan. Para sa kaalaman ng lahat,¬†Craiglist.Org is a Local classifieds and forums – community moderated, and largely free. At hindi pangkaraniwan ang makakita at makabasa ng tulad ng nasa baba sa nasabing website. Minsan, sa […]