Pag-abot ng Pangarap

leap of faith

Sa pag-abot ng pangarap, hindi kailangan madalian o pabigla-bigla. Maaari mo muna itong sukatin kung maabot mo. Posibleng sa pagsukat mo ay hindi mo kakayanin, pero alam mo bang pwede kang tumalikod muna, umatras, lumayo at kumuha ng buwelo. Kung alam mong sapat na ang layo at alam mong kaya mo na itong abutin. Magsimula […]