Day 5 – Late

7:23PM, Hanggang ngayon nag-iisip pa rin ako ng isusulat para sa walang kwentang Project 365 : Day 5. Hindi nga yata madali na araw-araw ay mag isusulat ako dito. Pero kahit na, naumpisahan na eh, ano naman kung walang kwenta. Maaga akong nagising kanina, nauna pa ako sa alarm clock ko. Hinintay ko na lang […]