Day 24 – Project 365 : Failed!

project365Fail

Oo, tama ang nababasa mo. Failed ang Project 365. Eto ang Day 24, at dito na rin nagtatapos ang Project 365. Kasi naman, halos sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi mawala sa utak ko ang mag-isip ng isusulat para sa araw-araw. Minsan inaabot na ako ng gabi, wala pa rin akong maisip. Swerte na […]