Day 4 – Pagod

4:38PM, Pagkatapos ng isang maghapong paggamit ng utak, pahinga na hanggang mag alas singko. Isipin mo yun, maghapon nakaupo, nakapatong ang braso sa lamesa at ang mga kamay sa ibabaw ng keyboard at kung paminsan-minsan nasa mouse ang kanang kamay, ni hindi man lang pinagpawisan pero eto parang lantang gulay. Minsan iniisip ko, sino kaya […]