May Blogroll na Ako!!!

Pinoy Link Exchange

Mahigit dalawang taon din akong nasa blogspot dot com bago ko naisipan lumipat ng wordpress dot org. Nag-aalangan kasi ako dahil wala akong makita na blogger sa wordpress na may blogroll na tulad ng makikita natin sa mga naka-blogspot. Yung blogroll na naroon lahat ng links ng kaibigan mo sa blogosphere, na tuwin may bago […]