Day 17 – Anino ng Nakaraan

Anino ng Nakaraan

Minsan iniisip ko, bakit nga ba tayo nabubuhay sa Anino ng Nakaraan? Hindi ba pwedeng isipin na lang kung ano ba yung kasalukuyan at at paghandaan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan? Oo nga’t andun na tayo, na sa nakaraan tayo matututo ng mga bagay-bagay, pero nakaraan na yun eh, tapos na, nakalipas na, ang […]