[Database] Yolanda Missing Persons Inquiries

Kung ikaw ay nag-aalala at naghahanap ng mahal mo sa buhay na tinamaan ng Typhoon Yolanda, o kaya nama’y nais mong ipaalam sa iyong mga kamag-anak kung ano ang iyong kalagayan, maaari lang pong kumpletohin ang hinihingi ng form. Ang inpormasyon na iyong ilalagay ay mase-save sa Google’s People Finder Database.

 

ADVERTISEMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *