Pag-abot ng Pangarap

leap of faith

Sa pag-abot ng pangarap, hindi kailangan madalian o pabigla-bigla. Maaari mo muna itong sukatin kung maabot mo. Posibleng sa pagsukat mo ay hindi mo kakayanin, pero alam mo bang pwede kang tumalikod muna, umatras, lumayo at kumuha ng buwelo. Kung alam mong sapat na ang layo at alam mong kaya mo na itong abutin. Magsimula ka na.

Dahan-dahan mong lakbayin ang daan patungo sa iyong pangarap, lagpasan ang mga balakid sa daraanan, at kapag alam mong malapit mo na itong maabot, saka mo ibigay ang lahat, ang buong lakas, ang buong tapang, at ang pagtitiwala sa nasa taas, tiyak, walang kasing saya na mayayakap mo ang minimithing pangarap.

Good Luck 🙂

ADVERTISEMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *