Comments

    • LordCM says

      ay di ko alam kung saan galing, may posibilidad na sa Pinas rin lang galing kasi malapit lang talaga ang Palau sa Pinas eh…

      Maganda? Hmmm, para sa turista siguro 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *