ADVERTISEMENTS
Pagkatapos kong makagawa ng isang entry
para sa Kinabukasan at Pag Asa,

isang kyut na bata ang dumaan
sa aking pahina na may dala dalang pag asa….


Lumipas lamang ang ilang oras,
mayroon na namang bata
ang napadaan sa aking pahina,
at sya ay sumama sa batang kyut
na may dala dalang pag asa…

Pagkaraan ng halos isang araw,
isa pa uling bata ang napadaan
at nasalubong ang batang
sumama sa kyut na batang
may dala dalang pag asa…

Di ko na alam ang sumunod na nangyari,
pero umaasa akong ilan lamang ang tatlong batang ito
ang magbibigay pag asa sa mga
batang naghahangad ng kinabukasan…

Sana…Ikaw din may dalang pag asa
para sa kinabukasan ng iba…

ADVERTISEMENTS